PONUKA
Naša ponuka služieb
 
Výkon technika požiarnej ochrany
Výkon technika bezpečnosti práce
Poradenská a technická pomoc v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP
Audity v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce *
Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb
Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
Vypracovane kompletnej dokumentácie ochrany pred požiarmi na úrovni prevádzkových poriadkov
Vypracovanie dokumentácie BOZP ( Politika BOZP, Štatút BOZP, Smernica pre prideľovanie OOPP, Hodnotenie rizík, Hodnotenie rizík pôsobenia chemických faktorov a pod. )
Školenia zamestnancov z bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
Školenia vodičov
   
 
* Poznámka :
vstupný audit v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP ( pred začiatkom našej činnosti vo Vašej firme) ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky pre výkon technika požiarnej ochrany a BOZP a podklad pre vypracovanie
dokumentácie ochrany pred požiarmi a BOZP